Hondschoote en zijn museum

Het Stadhuis van Hondschoote

Dit bouwwerk uit 1556/1558 in witsteen en zandsteen werd hier en daar aangepast tijdens de restauratie door architect OUTTERS in de 19de eeuw, maar blijft vooral zijn gotische en renaissance-elementen behouden. Door een weererker uit 1606 in te ruilen voor een centrale poort versterkt de architect de regelmaat en het ritme van de gevel met twee rijen ramen met stenen kruiskozijnen. Tussen twee ramen zijn verschillende cartouches aangebracht, de wapenschilden vertellen het verhaal en de geschiedenis van de stad.  


Van rechts naar links, kijkend naar de gevel :

  • Wapenschild van Baron Coppens, de laatste heer van Hondschoote juist voor de Franse revolutie.
  • Het wapen van het klooster van de Trinitariërs. Klooster aanwezig in de stad vanaf 1204 opgericht door Gauthier, heer van de stad. Zo hield hij zijn belofte om een klooster te stichten als hij de kruistocht zou overleven.
  • Proosdij van Sint-Donaas (Brugge). Deze religieuzen hadden gronden verspreid over heel Vlaanderen. Vanaf de 14de eeuw verkopen ze het grootste deel aan de stad waardoor hun invloed sterk vermindert.
  • Wapenschild van de stad (Gauthier van Hondschoote)
  • Wapenschild van de familie van Hoorne, Heren van de stad van begin 15de tot midden 17de eeuw. Zij verkochten hun eigendommen hier aan Baron Coppens.
  • Het wapen van Sint-Hilarius (griffier)
  • Wapen van de Broederschap  der Boogschutters van Sint-Sebastiaan (gesticht in 16de eeuw). Zij stonden in voor de veiligheid van de stad.

Binnen in het stadhuis is de oude rechtszaal zeker de moeite. Een paneel vertelt er de geschiedenis van de stad. In de zaal waar de gemeenteraad vergadert, vindt u een schilderij dat de Slag bij Hondschoote vertelt (1793), het is een geschenk van Alphonse de Lamartine (volksvertegenwoordiger) aan de stad. Verder ook het portret van Baron Coppens, gehuwd met Marie Bart, nicht van de befaamde kaper Jan Bart uit Duinkerke. Hun kleinzoon was getrouwd met de zus van Lamartine.

Op de eerste verdieping zijn er een aantal schilderijen ondergebracht afkomstig uit de kerk en ook de bijzondere reeks “Van Neghen de Besten” (Neufs Preuses). De achterkant van het Stadhuis is in tegenstelling tot de voorkant in baksteen. De flessenvormen te zien aan de zijgevel worden gevormd door twee gelijklopende bogen. De achterkant wordt versierd door een uientorentje bedekt met leien.

Het Stadhuis is één van de 269 gebouwen die financiële steun kregen van de ‘Loto du Patrimoine’ van 14 september 2018.  


Mairie d’Hondschoote
Place du Général de Gaulle.
59122 HONDSCHOOTE

Bezoek na reservatie. Inlichtingen via Hondschoote Toerisme