De polders

De Polders

Een polder is een stuk land dat gewonnen is op het water. Vaak is het niveau lager dan de zeespiegel. Deze gronden zijn gewonnen op moerasland, estuaria of zoals hier op de zee.

Het aanleggen van een polder is in principe simpel: het droog te leggen land wordt omrand door een dijk. Het water wordt vervolgens weggepompt (vroeger aangedreven door windmolens, vandaag door elektrische pompen). Het drooghouden van het terrein wordt gedaan via een netwerk van kanalen en vijvers. Ook na het droogleggen van de polder moet het overtollige water worden weggepompt.

Nederland en België wordt vaak gezien als een grote polder omdat een groot deel van hun land in de loop van de eeuwen gewonnen is op de zee, maar ook in Noord-Frankrijk zijn er dergelijke zones. Hier worden de kanaaltjes ‘watergangs’ of ‘wateringues’ genoemd. Het laagste punt van dit gebied ligt vier meter onder de zeespiegel in de gemeente “Les Moëres’, de Franse Moeren dus. 

De wateringues en watergangs zijn goed voor een oppervlakte van meer dan 900 km² binnen de departementen Nord en Pas de Calais.