De kanalen

Canal aux crevettes.jpg

De Kanalen van Sint-Winoksbergen (Bergues)

Sint-Winoksbergen is een waterstad, overal kom je kanalen tegen waarlangs je schitterende wandelingen kan maken.

Via de Rue du Quai (Kaai) kom je bij de haven van waaruit een van de oudste kanalen van Frankrijk zijn weg vindt, het kanaal van Bergues. Hij werd in de 16de eeuw uitgediept om de stad te verbinden met de Noordzee. Via deze weg konden schepen varen naar Engeland, Nederland, Spanje… het kanaal en de haven van Sint-Winoksbergen hebben vandaag nog enkel een functie voor de pleziervaart.

Bij je terugkeer naar het centrum van de stad, wandel je over de Sint-Jansbrug over het Kanaal van de Basse Colme. Dit kanaal gaat dwars door de stad en verbindt Sint-Winoksbergen met Hondschoote en Veurne (de Calonnegracht), Sint-Omaars en Waten.

Minder bekend is het overwelfde kanaal. Hier wordt de legende van de Nekker verteld. Een boze watergeest die hier woont en die ’s nachts huilt om de achtergebleven reizigers rond de Nekkertorre de stuipen op het lijf te jagen. Een van de toegangen tot het ondergrondse kanaal is duidelijk te zien onder deze toren.

Er zijn nog veel meer waterwandelingen mogelijk aan de buitenkant van de stad, langs het Canal du Roi (kanaal van de Koning) en het Canal des Crevettes (Garnalenkanaal). Je wandelt er langs de volkstuintjes en de visplaatsen door de natuur.

Galerie d'images vide.