Spinnewynmolen en Noordmeulen

De SPINNEWYN-molen van Hondschoote

De Spinnewyn-molen of Molen van de Overwinning werd gebouwd in 1993 als herinnering aan de gendarmes, helden van de slag bij Hondschoote van 1793.

In september 1793 wil een coalitie van Engelsen en Hannoverianen de Franse republiek vernietigen en de monarchie in ere herstellen. Om dit te doen belegeren de Engelsen Duinkerke. Ze krijgen hierbij versterking van de Hannoverianen die stoten op de Fransen onder leiding van generaal Houchard. De Hannoverianen worden teruggedreven tot Hondschoote. De beslissende gevechten vinden plaats rond de  SPINNEWYN-molen. Aan Franse kant wordt dit uitgevochten door de gendarmes van de 32ste divisie die de invasie tegenhoudt.

Een eeuw later wordt de Spinnewyn-molen afgebroken. Bij de tweehonderdste verjaardag van de slag bij Hondschoote wordt beslist om de molen waaronder de hevigste gevechten plaatsvonden terug te bouwen. De Spinnewyn-molen is een staakmolen. Tijdens plaatselijke feesten laat men de molenstenen draaien en kan er opnieuw graan worden gemalen.


Molen SPINNEWYN
Impasse SPINNEWYN
59122 Hondschoote

Bezoek na reservatie

De Noordmeulen in Hondschoote

Deze Noordmeulen, een staakmolen, aangedreven door de wind wordt wel eens een van de oudste molens van Europa genoemd. Op een van zijn balken staat het jaartal 1127 te lezen. De Noordmeulen was eigendom van de familie van graaf HOORNE tot 1717 en werd daarna verkocht aan de familie DANES. Alle namen van molenaars staan op de balk waar ook het getal 1127 staat.  

 

In een ordonnantie uit 1773 verbiedt de overheid uit Rijsel het bouwen van een molen op minder dan 250 voet van een drukke weg. Het lawaai van de molenwieken zou paarden en beesten doen schrikken. Deze Noordmeulen wordt dus verplaatst, weg van de baan naar waar hij nu staat. 

In 1888 stelt de nieuwe eigenaar vast dat de molen in erg slechte staat is. Op de eerste verdieping wordt nieuw meubilair aangebracht en een bijgebouw met trommelzeef aan de rechterkant. De trommelzeef is achthoekig met een zijden gaas over een raam gespannen om zo de fijne bloem te scheiden van grutten en zemel.

Eugène VERCRUYCE, de laatste molenaar heeft de molen gered en gerestaureerd. Hij verving de houten wieken door metalen, de staak van de molen die doorzeefd was met kogels van 1793 werd vervangen door de staak van de Briardemolen van Wormhout. De dochters van Vercruyce erven de molen bij zijn dood en één van hen (Thérèse) zal zich inzetten voor het voorbestaan van de molen. Maar een molen die stilstaat is moeilijk te onderhouden. In 1980 verliest de molen een van zijn wieken die in het veld ernaast valt.


 

In januari 1982 wordt de molen door gemeente Hondschoote aangekocht en gerestaureerd in twee fases. De eerste in 1985 waarbij het dak en de druiplijsten hernieuwd worden. Ook de dakconstructie en de afvoer wordt onder handen genomen. In 1987-88 volgt fase twee waarbij de molen zijn verloren wieken terugkrijgt. In 1988 wordt de molen ingehuldigd door Senator en lid van de Academie Française, mr. Maurice SCHUMAN in aanwezigheid van de dames VERCRUYCE en afstammelingen van de familie DANES.

Op een van de balken van de molen staat een spreuk geschreven : « La force c’est bien. Le génie c’est mieux. » - “Kracht is goed, Vernuft is beter.”

Moulin du Noordmeulen
Rue Coppens
59122 Hondschoote