Resten van de Abdij van Sint Winok

De Bloktorre en de Piektorre, resten van de Abdij van Sint Winok.

Op zijn evangelisatieronde in deze regio kwam Sint-Winok hier voorbij. Vanaf 1022 lieten de graven van Vlaanderen een benedictijnerabdij bouwen op de plaats waar de Heilige ooit was geweest. Zijn relieken moesten hier worden bewaard en hij moest er worden aanbeden.

De abdij werd gebouwd helemaal boven op de top van de « Groenberg », een heuvel van 22 meter hoog. Deze Groenberg zal meer dan achthonderd jaar eigendom zijn van deze religieuze gemeenschap.

Op de site zijn nu nog twee opvallende torens te zien :

  • De Bloktorre (Tour Carrée), gebouwd op het kruispunt van het transept en het koor van de oude kerk. Het is de oudste constructie van de stad.
  • En de Piektorre (Tour Pointue) aan de ingang van de abdijkerk.

Het schip bevond zich – verdeeld in 7 traveeën – van de ene toren tot de volgende. Het koor strekte zich uit tot dertig meter voorbij de Bloktorre. Het schip en het transept waren Romaans van stijl, het koor werd in 1290 helemaal herbouwd in gotische stijl. De abdij van Sint-Winok was het eerste gotische bouwwerk van de regio. In de loop van de eeuwen heeft de abdij zijn deel van tegenslagen gekend : oorlogen en branden hebben meer dan eens lelijk huisgehouden. Na grote branden in 1083 en 1123 werd de kerk geplunderd door geuzen in 1566.

Aan de vooravond van de Franse Revolutie is de abdij van Sint-Winok een begrip. Er verblijven dan 25 monniken die een goede relatie hebben met de bevolking. De regel van Benedictus werd hier goed nageleefd. De Porte de Marbre (Marmeren Poort), oorspronkelijk de toegang tot het huis van de abt en vandaag de ingang tot het park « Champ de Mars ».  Tijdens de Franse Revolutie wordt de heuvel het oefenterrein van de troepen en de monniken worden van de Groenberg verjaagd.

 

info-tour-carree-tour-pointue.jpg

De Anekdote

De bijzonder rijke bibliotheek van de abdij (meer dan 60 000 volumes) gaat voor een deel verloren. Een deel blijft gespaard in bibliotheken : in Sint-Winoksbergen, Duinkerke, Broekburg en Grevelingen.

De schilderijen raken verspreid in musea of in kerken in de buurt, maar heel veel gaat gewoon verloren… In geen tijd gaat de erfenis van 8 eeuwen abdij naar de verdoemenis.

De Bloktorre en de Piektorre zijn de laatste getuigen van die bijzondere abdij van Sint-Winok en dit vooral omdat zij als baken dienden voor de schepen die het zeegat van Duinkerke wilden binnenvaren. De torens waren hun herkenningspunt.

In 1812 is de Piektorre ingestort, na de afbraak van de kerk had die geen houvast meer. Het ministerie van de Marine liet de toren herbouwen. De stad heeft de site begin 20ste eeuw gekocht en ingericht als stadspark.