Belfort van Sint-Winoksbergen

Het Belfort van Sint-Winoksbergen

Wie Sint-Winoksbergen nadert - via het water of via de weg - ziet van ver deze trotse toren staan. Het is het symbool van de vrijheden van het Middeleeuwse stadje en ook vandaag staat de toren nog altijd fier rechtop recht tegenover het nieuwe stadhuis.

Het is de derde toren die hier op deze plaats werd gebouwd. De oudste dateert uit 1112. De laatste reconstructie dateert uit 1961 na de verwoesting door een brand (30 mei 1940) en het dynamiteren (16 september 1944) door de vertrekkende Duitsers. De toren van vandaag is in grote lijnen dezelfde als die van voor Wereldoorlog II.

Sinds 15 juli 2005 staat deze toren op de lijst van Unesco-werelderfgoed. Het belfort vormt vandaag de klankkast van de beiaard en op de benedenverdieping hebben de dienst Toerisme en de Teken- en Muziekschool een onderkomen gevonden. De laatste overgebleven beiaard (voor de Franse revolutie waren er drie in de stad) speelt om het kwartier een wijsje, de hele stad leeft op het ritme van zijn klokken. Elke Bergenaar is trots op deze beiaard en gehecht aan zijn toren en zeker na de glansrol die toren en klokken speelden in de film van Danny Boon “Bienvenue chez les Ch’tis” van februari 2008.

Functie van het Belfort van Sint-Winoksbergen

In de loop van de eeuwen zal dit Belfort verschillende functies krijgen :

 • Stadspoort : Ooit stond hier de eerste stadspoort, recht tegenover de Groenberg aan de overkant.
 • Uitkijktoren : De toren blijft uitkijktoren tot 1914. Tot dan verbleven constant twee stadswachters in de toren, zij hadden als taak om de stad en zijn omgeving in het oog te houden, ze waarschuwden de bewoners voor vijanden en brand.
 • Stadhuis : De burgmeester en zijn schepenen kwamen tot 1586 samen op de eerste verdieping. Filips II besloot om de steden samen te voegen met de kasselrijen. De stadsdiensten verhuisden dus naar het landhuis aan de overkant.
 • Klokkentoren : Toren van de « Banklocke » (de grote stormklok van de stad) later ook van andere klokken. Vandaag is het belfort nog altijd een klokkentoren.

Meer over het Belfort van Sint-Winoksbergen :

 • Huidige hoogte : 47 meter
 • Hoogte van het oude Belfort : 54 meter
 • Ingehuldigd op 2 juli 1961
 • Aantal trappen (terras) : 193
 • Aantal klokken in de beiaard : 50
 • Windvaan : de Leeuw « Nikolaas »
 • Materiaal : gele baksteen van zanderige klei
 • Muziekjes :
  • Op het uur : « Reuze Lied »
  • ½ : « Le mari Complaisant »
  • Op het kwartier : « La mère poireau »

Vrij bezoek of geleid bezoek  mogelijk zodra de restauratiewerken aan de toren zijn afgewerkt.

beffroi-bergues (2).jpg

Het Belfort van Sint-Winoksbergen is op dit ogenblik gesloten wegens restauratiewerken zowel binnen als buiten het gebouw.

Als je wilt meehelpen met dit mooie renovatieproject, kan je je steentje bijdragen om het belfort zijn oude glans terug te geven. De stad en de ‘Fondation du Patrimoine’ doet een oproep aan alle milde schenkers via deze website :

https:/www.fondation-patrimoine.org/les-projets/beffroi-et-carillon-de-bergues 

De folder kan je hierbij raadplegen.