Sint-Vaastkerk (Hondschoote)

De Sint-Vaastkerk en zijn beiaard

Op het einde van de 14de eeuw wordt deze kerk gebouwd op de plaats van een oudere kerk. Deze kerk kan je in dit vlakke landschap van mijlenver zien. De toren met zijn witte bakstenen kreeg de bijnaam « Witte Torre » en werd gebouwd in 1513. Bovenop de toren staat nog een achthoekige spits wat de totale hoogte op 82 meter brengt.

Deze toren is het enige wat nog rest van het oorspronkelijke gebouw. De rest werd vernield tijdens een brand in juli 1582 in de periode van de beeldenstormers. De kerk wordt tussen 1602 en 1620 herbouwd volgens het traditionele plan van een hallenkerk, drie beuken met dwars daarop een transept. Binnen wordt het schip en het koor van elkaar gescheiden door een transept met een dubbele reeks van bogen.

Binnen staat het bijzonder rijke meubilair, hoofdzakelijk in eik. Zo kun je er biechtstoelen, een communiebank, een communietafel en een preekstoel bewonderen uit de 18de eeuw, het koorgestoelte en een andere communietafel dateren uit de 17de eeuw. Indrukwekkend is ook het orgel met tribune uit de 18de eeuw.

infos-eglise-hondschoote (1).JPG

 Anekdote

Eind 18de eeuw bestond de beiaard uit 16 grote klokken. Ze werden in 1793 aangeslagen en gesmolten tot kanonnen. Op 1 januari 2000 werd een nieuw klokkenspel van 61 klokken ingehuldigd. Er is sindsdien een beiaardschool verbonden aan deze toren.

Een aantal andere schatten die in deze kerk te vinden zijn

  •  Het altaar met retabel van Sint Sebastiaan
  •  Retabel van Onze Lieve Vrouw van de Zeven Smarten
  •  Retabel van de Rozenkrans
  •  Retabel van de Heilige Geest
  •  Het Orgel
  •  Het grote altaar
  •  Altaar van het Heilig Hart
  •  Baldakijn van de processie
  •  De glasramen
  • Grafsteen van Baron Jacques Coppens, Heer van Hondschoote en zijn echtgenote Marie Bart, nicht van de bekende Duinkerkse Kaper Jan Bart. (bevindt zich in het koor)

 

 

Bezoek na reservatie.

Kerk Sint-Vaast
Place du Général de Gaulle

59122 Hondschoote

Inlichtingen bij Hondschoote Tourisme