Sint-Maartenskerk (Wormhout)

Sint-Maartenskerk Wormhout

Deze kerk is het typevoorbeeld van de Hallenkerk met drie gelijke beuken. De kerk met de Vlaamse spitsbogen werd herbouwd in bruine baksteen (bakstenen van zanderige klei) tussen 1613 en 1616. Het is een van de meest harmonieuze bouwwerken van de regio. De hoge en massieve westertoren is van mijlenver te zien. De Sint-Maartenskerk van Wormhout is erkend als Historisch Monument. Worom-Holt wordt voor het eerste vermeld in de 7de eeuw als in 695 Sint-Winok met zijn drie gezellen, uitgestuurd door Sint Berten, hier aankomen en een klooster en hospitaal oprichten.

Bij zijn overlijden in 717 werd Winok begraven in de kerk van het klooster. Daarna volgt de vernieling van dat - bijna volledig uit hout opgetrokken - klooster door de Noormannen. De relieken van Sint-Winok kunnen gered en in veiligheid gebracht worden in Sint-Omaars in 846. De kerk wordt er herbouwd met onder andere een altaar gewijd aan Sint-Winok. De relieken worden sinds het jaar 900 gedragen in de grote processie. Maar ook dit heiligdom werd geplunderd, verbrand en vernield in de loop van de eeuwen die volgen. Van 1547 en 1616 is het tijd voor grote verbouwingen. De toren wordt afgemaakt in 1689. In 1793 wordt de punt van de toren opnieuw vernield in de revolutionaire oorlogen (Slag bij Hondschoote

Ga binnen en ontdek de glasramen, het barokke meubilair, de schilderijen , het retabel van de Heilige Familie en dat van Onze Lieve Vrouw der Tranen. Aan de buitenkant is een monumentale calvarie aangebracht. In het koor zijn er twee glasramen vol kleur: het ene gewijd aan Sint-Maarten die voorgaat in de eucharistie, het andere ter ere van Sint-Winok die bedelaars ontvangt in zijn abdij. De kerk heeft een aantal stukken bijzonder meubilair waaronder een gesculpteerde eiken communietafel (18de eeuw) met het wapenschild van zijn schenker: pastoor Alexandre VAN DE WALLE.

Opmerkelijk is ook het koorgestoelte, werk van de ateliers COLLESSON uit Wormhout uit 1863. Drie biechtstoelen dragen de datum 1731. Ze zijn rijkelijk versierd in rococostijl. Het orgelklavier dateert uit 1823, het staat op deze plaats sinds 1856.  Vier klokken ritmeren de tijd. Een klok draagt de stempel 1774 (grote klok in mi). Ze heeft alle eeuwen doorstaan, zelfs de tijd van de revoluties. Een aantal andere klokken werden in die periode gesmolten om er geldstukken of kanonnen van te maken. In 1891 worden twee nieuwe klokken toegevoegd (een in la kruis en een in sol kruis) en in 1960 nog een laatste.

Het mirakel van Onze Lieve Vrouw der Tranen : op vrijdag 23 april 1406 vindt de koster, die als eerste de kerk betreedt, aan de voeten van het beeld van Onze Lieve Vrouw haar mantel. Hij hangt de mantel terug om haar schouders maar op zaterdag ligt die mantel weer op de grond. Op zondag 25 april ziet men dat de Maagd geweend heeft, haar gezicht is helemaal vertrokken van verdriet.

En het wenen van de Maagd blijft duren tot aan de Vespers. Duizenden getuigen, parochianen en pastoors van Wormhout en omliggende parochies hebben die dag het wonder kunnen zien. De Madonna wordt sindsdien aanbeden als Onze Lieve Vrouw der Tranen. Ze wordt tot op vandaag vaak aanbeden (Novene van 27 mei tot 4 juni).

In 1876 sculpteert dhr COLESSON, schrijnwerker in Wormhout een beeld van de Maagd met het Kind waarin stukken uit het vroegere beeld zijn verwerkt.

Geleid bezoek is mogelijk voor groepen na reservatie (duur 1 uur). Inlichtingen bij Wormhout Tourisme

Eglise Saint-Martin (Sint-Maartenskerk)
Place du Général de Gaulle
59470 Wormhout