Vauban

Sébastien LE PRESTRE, markies van VAUBAN (1 mei 1633 - 30 maart 1707)

VAUBAN is ingenieur en dé militaire architect van Frankrijk. Lodewijk XIV benoemt hem tot ‘Maréchal de France’. Hij is geen Vlaming maar toch liet hij in de streek zijn sporen na, iets waar toeristen en inwoners nog elke dag van kunnen genieten. In oktober 1706 is Vauban in Duinkerke, zijn pronkstuk, een stad die volgens hem totaal onneembaar is: een formidabel samenspel van muren, forten, gebouwen, pieren tot ver in zee, kanaaltjes en een bassin waarin meer dan 40 zeewaardige schepen bij vloed, maar ook bij eb in staat van paraatheid kunnen worden gehouden dankzij de bouw van een sluis.

Waarom is Vauban in Duinkerke? Omdat de koning hem het bevel heeft toevertrouwd over het Noordelijke stuk aan zee. Hij moet in Duinkerke een retranchement uitbouwen en nog een tweede dergelijke verdediging halverwege tussen Duinkerke en Sint-Winoksbergen. Vauban is geen gewoon kereltje, in zijn geschriften kondigt hij de verlichte filosofen aan. Hij is een wetenschapper, een wiskundige en gelooft alleen wat hij ziet. Heel zijn doen en laten is doorspekt met wat hij weet uit wiskunde en wetenschap.

Voor zijn komst hier heeft hij al zijn sporen verdiend bij het aanvallen of verdedigen van een stad, een plaats of een vesting. Heel Frankrijk krijgt de “IJzeren Gordel” waarvan hij droomde. Zo wordt Frankrijk een ‘pré carré’ (een mooi afgelijnd grondgebied) beschermd door de citadellen van Vauban. Hij bedenkt of verbetert een honderdtal militaire bolwerken. De bedoeling is niet om een onneembare vesting te bouwen, de bedoeling is om tijd te winnen. Wie de vestingen van Vauban wil innemen moet tien keer meer materieel en manschappen inzetten dan de belegerde stad zelf.

Tijdens het koningschap van Lodewijk XIV zal Frankrijk inderdaad niet aangevallen worden, behalve dan de citadel van Rijsel die heel kort door de vijand werd ingenomen. Frankrijk blijft voor de rest buiten schot tot eind 18de eeuw als nieuwe artillerie opduikt die veel krachtiger is dan de muren van Vauban.

Twaalf van deze vestingen van VAUBAN, gegroepeerd onder de naam ‘Sites Majeurs de Vauban’, zijn opgenomen in de lijst van werelderfgoed van Unesco.